Verzie Javy

Spôsob číslovania verzií Java SE sa postupne menil a je trochu mätúci. Prvé verzie mali číselné označenie 1.0 a 1.1, a marketingovo sa označovali ako "Java 1". Nasledujúca verzia mala číslo 1.2 a bola rozdelená na tri časti (Standard Edition, Enterprise Edition, Micro Edition). V rámci marketingu sa označovala ako "Java 2" alebo "J2SE". Toto označenie zostalo aj pre nasledujúce verzie 1.3, 1.4 a 1.5, ktoré boli označované ako "J2SE 1.3", "J2SE 1.4" a "J2SE 5.0". Verzie 1.6 a 1.7 sú označované ako "Java SE 6" a "Java SE 7". Stručne povedané, ak verzie nazývate číslami 1.0 až 1.7, nepomýlite sa a viete, ktorá je staršia a ktorá novšia.

Java 1.0 bola uverejená v roku 1996. Bol to základ programovacieho jazyka, v ktorom sa dala vytvoriť jednoduchá aplikácia alebo webový applet. Táto verzia bola veľmi pomalá, pretože ešte nemala vytvorené dostatočne rýchle algoritmy na automatickú správu pamäte. (V tej dobe si Java získala povesť pomalého jazyka, hoci v nasledujúcich verziách to už neplatilo.)

Java 1.1 umožňovala vytvárať vnútorné triedy. Pribudli nástroje na prácu s databázou a vzdialenými objektmi, beany a introspekcia. Microsoft pridal Javu do webového prezerača MS Internet Explorer, ale porušil pritom licenčné podmienky. (Vynechali sa nástroje na prácu s vzdialenými objekmi, a pridali sa nové metódy, ktoré fungovali iba pod operačným systémom MS Windows. To znamená, že programátori, ktorý by vo svojich programoch použili tieto metódy, by nevedomky vytvorili kód spustiteľný iba v MS Windows, aj keď hlavným heslom Javy bolo "písať raz, spustiť všade".) Nasledoval súdny spor, po ktorom Microsoft Javu z webového prezerača úplne odstránil.

Java 1.2 sa rozdelila na Java Standard Edition (jednoducho povedané: Java na desktopové aplikácie a webové applety), Java Enterprise Edition (Java SE s nástrojmi na webové aplikácie) a Java Micro Edition (okresaná Java s nástrojmi na mobilné aplikácie); ďalej teda popisujem iba Javu SE. Pribudlo grafické rozhranie Swing, kolekcie, a kľúčové slovo "strictfp". Keďže webový prezerač MSIE už Javu štandardne neobsahoval, firma Sun vyrobila plugin a vlastný just-in-time kompilátor.

Java 1.3 obsahovala nejaké knižnice navyše.

Java 1.4 obsahovala regulárne výrazy, logovanie, XML a XSLT, kľúčové slovo "assert" a ďalšie vylepšenia.

Java 1.5 mala niekoľko veľkých zmien. V syntaxi jazyka pribudli generické typy, anotácie, vymenovaný typ, nový zápis cyklu "for" pomocou iterátorov, statický import. Primitívne typy sa automaticky konvertujú na objekty a naspäť (autoboxing, autounboxing). Pribudla knižnica na paralelné programovanie.

Java 1.6 pridala podporu pre skriptovacie jazyky, web services, JDBC, a ďalšie.

Java 1.7 umožňuje oddeľovať číslice v dlhých číslach (napríklad 1_000_000), trochu zjednodušila zápis generických typov a výnimiek, atď.

viliam@bur.sk