Vytvorenie nového objektu: new

Pomocou kľúčového slova "new" vytvoríme nový objekt danej triedy pomocou volania konštruktoru s príslušnými parametrami.

Trieda môže mať viacero konštruktorov, ktoré sa musia odlišovať počtom alebo typom parametrov (rovnako ako sa musia odlišovať viaceré metódy s rovnakým názvom).

public class MojObjekt {
 MojObjekt() {
  System.out.println("Konštruktor číslo 1");
 }
 MojObjekt(int x) {
  System.out.println("Konštruktor číslo 2; parameter je: " + x);
 }
 MojObjekt(String s) {
  System.out.println("Konštruktor číslo 3; parameter je: " + s);
 }

 public static void main(String[] args) {
  MojObjekt o1 = new MojObjekt(); // konštruktor 1
  MojObjekt o2 = new MojObjekt(5); // konštruktor 2
  MojObjekt o3 = new MojObjekt("Ahoj"); // konštruktor 3
 }
}

Ak nenapíšeme žiaden konštruktor, automaticky sa vytvorí "public" konštruktor bez parametrov; čiže:

public MojObjekt() {
}

Ak pri vykonávaní konštruktora nastane výnimka, objekt sa nevytvorí.

viliam@bur.sk