Java

Často používané typy:

Logická hodnota: Boolean.

Číselné hodnoty: Byte, Short, Integer, Long, BigInteger; Float, Double, BigDecimal. Matematické funkcie: Math.

Textové hodnoty: char, Character, String. Práca s textom: StringBuilder, Pattern.

Hlavná metóda main.

Triedy a rozhrania: extends (dedičnosť).

Vytvorenie objektu: new.

Verzie Javy.

viliam@bur.sk