Obdĺžnik a štvorec

( obdĺžnik a štvorec, elipsa a kruh )

Nástroj "Obdĺžnik" nám v programe Inkscape umožňuje kresliť obdĺžniky a štvorce. Tlačidlo nástroja "Obdĺžnik" nájdeme v nástrojovej lište na ľavom okraji okna.

Nástroj Obdĺžnik

Obdĺžnik vložíme do obrázku tak, že ťukneme myšou na nejaký bod (to bude jeden roh obdĺžnika), potiahneme myš do druhého bodu (to bude protiľahlý roh obdĺžnika) a v druhom bode tlačidlo myši pustíme. Počas kreslenia sa ukazuje, kam sa obdĺžnik umiestni. Toto je najrýchlejší spôsob nakreslenia obdĺžnika, ak nám nezáleží na jeho presnom umiestnení.

Ak pri kreslení obdĺžnika držíme tlačidlo Shift, nakreslíme tým obdĺžnik, ktorý má stred v prvom bode. Ťuknutím určíme stred a potom ťahaním určíme veľkosť obdĺžnika.

Ak pri kreslení obdĺžnika držíme tlačidlo Ctrl a ak sa jeho rozmery podobajú na štvorec, program nakreslí presný štvorec.

Uvedené tlačidlá môžeme kombinovať. Pomocou tlačidiel Shift a Ctrl nakreslíme štvorec so stredom v prvom bode.

Ak je zapnuté tlačidlo "Obdĺžnik" a na obrázku máme označený obdĺžnik, zobrazí sa nám v hornej časti okna panel nástrojov pre obdĺžnik. (Nestačí mať označený obdĺžnik. Musí byť aj zapnutý nástroj "Obdĺžnik" a nie nejaký iný, napríklad výberová šípka.)

panel nástrojov pre obdĺžnik: šírka, výška, vodorovné zaoblenie, zvislé zaoblenie, zmeniť na ostré uhly

V tomto paneli môžeme nastaviť presnú šírku a výšku obdĺžnika. Ďalej môžeme obdĺžniku nastaviť zaoblené okraje. Znamená to, že v každom jeho rohu sa hrana ukončí o danú vzdialenosť skôr (táto vzdialenosť môže byť rôzna vo vodorovnom a v zvislom smere) a nahradí sa štvrťkružnicou alebo štvrťelipsou. Posledným tlačidlom môžeme obdĺžniku vrátiť ostré rohy.

štvorec so zaoblenými rohmi štvorec s asymetricky zaoblenými rohmi

viliam@bur.sk