Obyčajný text

HTML
úvod do HTML, verzie HTML, HTML a XHTML
Značky a vlastnosti
párové a nepárové značky, atribúty
Obyčajný text
odseky, zalamovanie riadkov

Ak chceme na stránku napísať obyčajný text, stačí ho napísať do zdrojového kódu stránky a vyznačiť začiatky a konce odsekov. Začiatok odseku je <p> a koniec odseku je </p>. Napríklad:

<p>Toto je prvý odsek textu.
Táto veta pokračuje v rovnakom riadku, ak sa ešte zmestí.</p>
<p>Toto je druhý odsek textu.</p>

Všimnite si, že označuje iba začiatky a konce odsekov, nie konce riadkov! Webový prezerač na konci riadkov zalamuje text automaticky. Musí to tak byť, veď každý návštevník stránky môže mať inú veľkosť obrazovky, inú veľkosť okna s webovým prezeračom, iný typ písma, inú veľkosť písma atď. Riadok sa automaticky ukončí vtedy, keď už sa ďalšie slovo do vyhradenej oblasti nezmestí, a potom sa pokračuje v ďalšom riadku.

Aby sa nám zdrojový kód stránky jednoduchšie editoval (niektoré textové editory nevedia dobre zobraziť príliš dlhé riadky), môžeme hocikedy stlačiť Enter a rozdeliť tak editovaný text na viacero riadkov. Nič z toho sa na stránke neprejaví; rozdelené riadky sa opäť spoja do jedného. (Podobne sa aj viaceré medzery medzi slovami spoja do jednej medzery.) Dôležité je iba umiestnenie značiek. Môžete si predstaviť, že webový prezerač najprv spojí všetky riadky do jedného (entery nahradí medzerami) a potom ich opäť rozdelí podľa značiek... a podľa šírky okna, v ktorom stránku zobrazuje.

Sú situácie, v ktorých nám toto automatické zalamovanie nevyhovuje. Napríklad chceme text zobraziť tak, aby predložka nikdy nebola na konci riadku, ale vždy spolu s tým slovom, ktorého sa týka. (Podľa automatického zalamovania, ak sa ešte predložka na koniec riadku zmestí a nasledujúce slovo už nie, webový prezerač predložku od nasledujúceho slova oddelí.) Ako si poradíme?

Slová, ktoré nemajú byť od seba oddelené, môžeme spojiť pomocou vlastnosti jazyka CSS "white-space" takto:

<p>Nechcem mať predložku <span style="white-space: nowrap">na konci</span> riadku!</p>

Omnoho pohodlnejšie je však namiesto medzery použiť takzvanú pevnú medzeru, ktorá má kód &nbsp; (z anglického "non-breaking space") takto:

<p>Nechcem mať predložku na&nbsp;konci riadku!</p>

viliam@bur.sk