Hypertextový značkový jazyk (HTML)

HTML
úvod do HTML, verzie HTML, HTML a XHTML
Značky a vlastnosti
párové a nepárové značky, atribúty
Obyčajný text
odseky, zalamovanie riadkov

Skratka "HTML" znamená "Hypertext Markup Language", čiže hypertextový značkovací jazyk. Hypertext je text, ktorý obsahuje odkazy na iné texty. Značkovací jazyk je zápis, v ktorom do textu vkladáme značky upresňujúce, čo daný text znamená.

Verzie HTML

Jazyk HTML existuje už vyše 20 rokov a za ten čas sa vyvíjal, podobne ako sa vyvíjal celý internet. Prvú verziu vytvoril Tim Berners-Lee v roku 1991. Obsahovala základné značky, z ktorých mnohé používame dodnes: názov, nadpis, odsek, hypertextový odkaz, adresa, zoznamy. Rozšírená verzia s názvom "HTML+" obsahovala aj tabuľky a formuláre. V roku 1995 vznikol prvý oficiálny štandard s názvom "HTML 2.0", ktorý podporoval viacjazyčnosť a rôzne znakové sady.

V tej dobe sa web začal prudko rozvíjať a autori vtedy najrozšírenejších webových prezeračov (Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator) chaoticky pridávali nové značky -- každý inak -- takže bolo ťažké vyrobiť webovú stránku, ktorá by sa v oboch prezeračoch zobrazovala rovnako. V tej dobe sa na stránkach objavovali zúfalé nápisy typu "optimalizované pre Internet Explorer verzie X.Y v rozlíšení Z pixelov". Štandard "HTML 3.2" z roku 1997 sa pokúšal aspoň čiastočne zjednotiť používané varianty jazyka.

Väčšina nových značiek sa týkala grafickej úpravy. Pôvodný návrh jazyka HTML počítal s textovými dokumentami bez grafiky, lebo také boli možnosti vtedajších počítačov. Jazyk bol navrhnutý tak, aby sa tieto dokumenty jednoducho vytvárali a upravovali v obyčajnom textovom editore. Autori nových stránok však chceli používať rôzne druhy písma, veľkosti, farby, rámčeky, animácie... čím sa súbory HTML stávali čoraz neprehľadnejšími. Túto neprehľadnosť dovršovali rôzne triky, ktorými sa autori stránok snažili donútiť rôzne webové prezerače (a rôzne verzie toho istého prezerača), aby rovnako zobrazovali grafické efekty na stránke. Situácia sa stávala nezvládnuteľnou a preto vznikol pomocný jazyk CSS určený na popisovanie grafických vlastností stránky. Verzia "HTML 4.01" z roku 1999 sa odstránením dizajnových značiek opäť zjednodušila.

V roku 2000 vznikol štandard "XHTML 1.0", čo je alternatívny zápis jazyka HTML 4.01 s trochu inými pravidlami (namiesto formátu SGML používa jednoduchší formát XML). Z pohľadu bežného autora stránok vyzerajú oba jazyky veľmi podobne, líšia sa iba pár detailmi. Formát XML má viaceré výhody a používa sa na ukladanie a prenos údajov v mnohých iných oblastiach. Jazyk HTML má však silnú tradíciu.

V súčasnosti sa vytvára nový štandard "HTML5" a jeho variant "XHTML5", ktoré popisujú nielen značky a ich význam, ale aj ako majú byť tieto značky spracované v jazyku JavaScript. Doterajšie špecifikácie HTML sa jazyku JavaScript nevenovali, takže aj keď rôzne webové prezerače zobrazili tú istú webovú stránku rovnako, vytvorili z nej pre JavaScript rôzne objekty; programátori potom niekedy museli písať rôzne verzie skriptov pre rôzne prezerače. Ďalšou výraznou zmenou je rozšírená podpora multimédií, čiže vkladanie videa a hudby do stránok, čo sa doteraz muselo riešiť pomocou jazyka Flash. Jazyk HTML5 ešte nie je oficiálne dokončený, ale v praxi ho už mnohé stránky používajú. Tento návod popisuje jazyk HTML5.

Odporúčané linky:
Špecifikácia jazyka HTML5 (po anglicky)
Najstaršia verzia HTML

viliam@bur.sk