Vysvetli / Uctievaj / Ignoruj?

Preklad anglického článku "Explain/Worship/Ignore?". Autor: Eliezer Yudkowsky

Pokračovanie k: Sémantické stopky, Tajomné odpovede na tajomné otázky

Ako sa náš kmeň túla lúkami, hľadajúc ovocné stromy a korisť, z času na čas sa stane, že z oblohy padá voda.

„Prečo občas padá voda z oblohy?“ pýtam sa bradatého mudrca nášho kmeňa.

Na chvíľu sa zamyslí, lebo mu táto otázka nikdy predtým nenapadla, a potom povie: „Z času na čas duchovia oblohy bojujú, a vtedy z oblohy kvapká ich krv.“

„Odkiaľ sú títo duchovia oblohy?“ pýtam sa.

Jeho hlas sa mení na šepot. „Sú starší než čas. Sú dávni, dávni.“

Keď prší a neviete prečo, máte niekoľko možností. Po prvé, môžete sa jednoducho nepýtať prečo – nesledovať túto otázku, alebo si ju v prvom rade ani nikdy nepomyslieť. To je možnosť Ignoruj, ktorú si bradatý mudrc vybral pôvodne. Po druhé, môžete sa pokúsiť vymyslieť nejaké vysvetlenie, to je možnosť Vysvetli, ako urobil bradatý muž v odpovedi na moju prvú otázku. Po tretie, môžete si vychutnávať pocit tajomnosti – to je možnosť Uctievaj.

Avšak, ako ste si iste všimli z tohto príbehu, vždy keď si vyberiete Vysvetli, v najlepšom prípade dostanete vysvetlenie ako sú „duchovia oblohy“. Lenže potom je samotné toto vysvetlenie predmetom rovnakej voľby – Vysvetli, Uctievaj alebo Ignoruj? Vždy keď kliknete Vysvetli, veda chvíľu hrkoce, vráti vysvetlenie, a potom vyskočí ďalšie dialógové okno. Ako dobrý racionalisti cítime povinnosť stále klikať Vysvetli, ale vyzerá to ako cesta bez konca.

Kliknete Vysvetli na život a dostanete chémiu; kliknete Vysvetli na chémiu a dostanete atómy; kliknete Vysvetli na atómy a dostanete elektróny a jadrá; kliknete Vysvetli na jadrá a dostanete kvantovú chromodynamiku a kvarky; kliknete Vysvetli na vznik kvarkov a dostanete Veľký Tresk...

Môžeme kliknúť Vysvetli na Veľký Trest a čakať, kým sa veda prehrkoce cez svoj proces a možno jedného dňa vráti úplne dobré vysvetlenie. Ale to opäť prinesie iba ďalšie dialógové okno. Ak teda budeme klikať dosť dlho, musíme sa dostať k špeciálnemu dialógovému oknu, k novej možnosti, k Vysvetleniu Ktoré Nepotrebuje Vysvetlenie, k miestu kde táto reťaz končí... a toto je možno jediné vysvetlenie, ktoré je hodno poznať.

Tak... a práve som klikol Uctievaj.

Nikdy nezabudnite, že je mnoho iných spôsobov uctievania okrem zapaľovania sviečok okolo oltára.

Keby som povedal: „Uf, to znie ako paradox. Ktovie, aké je riešenie tohto zdanlivého paradoxu?“ vtedy by som bol klikol Vysvetli, ktorému občas chvíľu trvá než vyprodukuje odpoveď.

A ak vám celá táto téma pripadá nedôležitá, nesúvisiaca, alebo by ste radšej rozmýšľanie o nej odložili na zajtra, potom ste klikli Ignoruj.

Vyberajte si svoju možnosť múdro.


Z diskusie pod pôvodným článkom:

savagehenry:
Haha, to je celkom dobrá analógia. Žiaľ, myslím si, že väčšina ľudí (vrátane mňa v minulosti a asi aj teraz) má svoj myšací kurzor štandardne umiestnený nad možnosťou Ignoruj alebo Uctievaj, keď sa takýto dialóg ukáže. A potom to kliknú viacmenej rovnako ako by moji starí rodičia klikli na vyskakovacie okno, ktoré im nainštaluje škodlivý softvér na počítač, bez rozmýšľania alebo venovania pozornosti. Kliknúť na tlačidlo Vysvetli si vyžaduje námahu (presunúť svoj kurzor na iné miesto a potom čakať na vysvetlenie), a keď viete, že to skôr či neskôr prinesie ďalšie dialógové okno, je jednoduchšie proste kliknúť Ignoruj alebo Uctievaj.

viliam@bur.sk