Preklady stránky LessWrong.com

Originál: "No One Can Exempt You From Rationality's Laws"

Autor: Eliezer Yudkowsky

Nikto vám nemôže udeliť výnimku zo zákonov rozumnosti

Tradičná Rozumnosť je formulovaná v pojmoch spoločenských pravidiel, ktorých porušovanie sa interpretuje ako podvádzanie – ako nedodržiavanie noriem spolupráce. Ak chcete, aby som prijal váš názor, ste povinný poskytnúť mi isté množstvo indície. Ak sa z toho skúšate vykrútiť, všetci vieme, že nedodržiavate svoje povinnosti. Teória je povinná robiť vlastné odvážne predpovede, nielen kradnúť predpovede, ktoré si odmakali iné teórie. Teória je povinná vystaviť sa falzifikácii – ak sa pokúša vykrútiť, je to ako pokúšať sa vykrútiť z obávaného iniciačného rituálu; musíte zaplatiť svoje dlhy.

Tradičná Rozumnosť je formulovaná podobne ako zvyky, ktorými sa riadia ľudské spoločnosti, čo zjednodušuje jej ústne odovzdávanie. Ľudia si všímajú spoločenské podvody omnoho spoľahlivejšie než izomorfné porušenia abstraktných logických pravidiel. Vnímanie rozumnosti ako spoločenskej povinnosti však prináša niektoré zvláštne myšlienky.

Napríklad človek vidí, ako veriaci ľudia obraňujú svoju vieru slovami: „Ty zase nevieš odôvodniť, prečo veríš vo vedu!“ Inými slovami: „Ako sa opovažuješ kritizovať ma za neodôvodnené názory, pokrytec! Ty to tiež robíš!“

Pre bayesiánca je mozog nástrojom presnosti: spracováva a sústreďuje previazané indície do mapy, ktoré odráža územie. Princípy rozumnosti sú zákonmi v rovnakom zmysle ako druhý zákon termodynamiky: získať spoľahlivý názor si vyžaduje vypočítateľné množstvo previazanej indície, rovnako ako spoľahlivo ochladiť obsah chladničky si vyžaduje vypočítateľné minimum voľnej energie.

Zákony fyziky sú v princípe časovo reverzibilné, takže existuje nekonečne malá pravdepodobnosť – neodlíšiteľná od nuly pre všetkých okrem matematikov – že chladnička sa ochladí spontánne a ešte pritom vygeneruje elektrinu. Existuje o čosi väčšia nekonečne malá pravdepodobnosť, že by ste dokázali správne nakresliť podrobnú mapu ulíc New Yorku, hoci by ste ho nikdy nenavštívili, iba by ste sedeli vo svojej obývačke so zatiahnutými závesmi a bez internetového pripojenia. Ale ja by som sa na to nespoliehal.

Skôr než sa pokúsite mapovať nevidené územie, nalejte si trocha vody do šálky pri izbovej teplote a najprv čakajte, či spontánne nezamrzne. Iba vtedy si môžete byť istí, že váš trik – ignorovanie nekonečne malých pravdepodobností úspechu – funguje vo všeobecnosti správne. Možno si hneď neuvedomíte, že vaša mapa je nesprávna, najmä ak ste v New Yorku nikdy neboli; ale môžete vidieť, že voda sama od seba nemrzne.

Ak sú pravidlá rozumnosti spoločenskými zvykmi, potom sa zdá možným ospravedlniť správanie X ak poukážete na to, že druhí robia to isté. Nebolo by férové žiadať indície od vás, ak ich nedokážeme poskytnúť sami. Uvedomíme si, že nikto z nás nie je lepší než ostatní, ustúpime a láskavo vás ospravedlníme z vašej spoločenskej povinnosti poskytnúť indície pre vaše presvedčenie. A potom budeme všetci naveky žiť šťastne v slobode, bratstve a rovnosti.

Ak sú pravidlá rozumnosti matematickými zákonmi, potom bude snaha ospravedlniť presvedčenie bez indícií poukázaním na to, že niekto iný robí to isté, asi rovnako efektívna ako vymenovanie 30 dôvodov, prečo by ste nemali spadnúť z útesu. Aj keby sme všetci odhlasovali, že je neférové, že vaša chladnička potrebuje elektrinu, aj tak nebude fungovať (s pravdepodobnosťou 1). Aj keby sme všetci odhlasovali, že nemusíte navštíviť New York, mapa bude aj tak nesprávna. Pani Príroda je známa svojou ľahostajnosťou voči podobným prosbám, a takisto aj pani Matematika.

Takže – aby sme sa vrátili k spoločenskému jazyku Tradičnej Rozumnosti – nemyslite si, že vám prejde tvrdenie, že je okej mať svojvoľný názor na XYZ, pretože iní ľudia tiež majú svojvoľné názory. Ak sa dve strany zmluvy obe správajú rovnako nesprávne, ľudský sudca sa môže rozhodnúť neudeliť pokutu žiadnej z nich. Ale ak dvaja inžinieri navrhnú svoj stroje rovnako nesprávne, ani jeden stroj nebude fungovať. Jedna chyba v návrhu nemôže ospravedlniť druhú. Aj keď ja robím XYZ nesprávne, nepomôže vám to, ani vám to nedá výnimku z pravidiel; znamená to akurát, že sme obaja v kýbli.

Čo sa týka ľudského zákona v liberálnych demokraciách, každý má nárok na svoj názor. Čo sa týka zákona Prírody, nemáte nárok na presnosť. Nezatýkame ľudí za to, že si myslia divné veci, prinajmenšom v tých múdrejších krajinách nie. Nikto však nemôže zrušiť zákon, že potrebujete indície na vytvorenie presných názorov. Ani hlasovanie celej ľudskej rasy nedokáže získať zhovievavosť na súde Prírody.

Fyzici nerozhodujú o fyzikálnych zákonoch, oni len hádajú, aké sú. Racionalisti nerozhodujú o zákonoch rozumnosti, iba hádame, aké sú. Nemôžete „racionalizovať“ niečo, čo od začiatku nie je rozumné. Keby sa vám darom mimoriadnej presvedčivosti podarilo presvedčiť všetkých fyzikov na svete, že máte výnimku zo zákonov gravitácie, a skočíte z útesu, spadnete. Dokonca samotné slová „my nerozhodujeme“ sú príliš antropomorfné. Neexistuje žiadna vyššia moc, ktorá by vám mohla dať výnimku. Existuje iba príčina a následok.

Pamätajte na to, keď budete žiadať aspoň o jednorazovú výnimku. My vám ju nemôžeme dať. Od nás to nezávisí.

viliam@bur.sk