Všeobecný zákon

Preklad anglického článku "Universal Law". Autor: Eliezer Yudkowsky

Pokračovanie k: Všeobecný oheň

Antoine-Laurent de Lavoisier objavil, že dýchanie a oheň fungujú na rovnakom princípe. Bolo to jedno z najšokujúcejších zjednotení v histórii vedy, pretože spojilo pozemnú ríšu hmoty a posvätnú ríšu ohňa, ktoré ľudia dovtedy delili na samostatné magistériá.

Prvé veľké zjednodušenie urobil Isaac Newton, ktorý zjednotil dráhy planét s trajektóriou padajúceho jablka. Šok z tohto objavu bol ešte omnoho väčší než z Lavoisierovho. Nebolo to len tým, že sa Newton opovážil zjednotiť pozemskú ríšu nízkej hmoty s očividne odlišnou a posvätnou nebeskou ríšou, ktorá bola kedysi považovaná za príbytok bohov. Newtonov objav dal vzniknúť pojmu všeobecného zákona, zákona, ktorý je rovnaký všade a vždy, a ktorý má doslova nula výnimiek.

Ľudia žijú vo svete povrchných javov, a povrchné javy sú rozdelené na presakujúce kategórie s hromadou výnimiek. Tiger sa nespráva ako byvol. Väčšina byvolov má štyri nohy, ale možno tento konkrétny má iba tri. Prečo by si kto myslel, že môžu existovať zákony, ktoré platia všade? Očividne to tak nie je.

Jediný prípad, keď sa zdalo, že by sme chceli mať zákon, ktorý platí všade, je keď sa rozprávalo o morálnych zákonoch – pravidlách správania sa v tlupe. Niektorí členovia tlupy si možno chcú brať väčší než spravodlivý podiel z byvolieho mäsa – možno na to majú aj nejakú chytrú výhovorku – takže v prípade morálnych zákonov zrejme máme inštinkt univerzálnosti. Áno, pravidlo o delení mäsa rovnakým dielom sa týka aj teba, práve teraz, či sa ti to páči alebo nie. Ale aj tu sú výnimky. Keby sa – z nejakého divného dôvodu – omnoho silnejšia tlupa vyhrážala, že prebodne každého oštepom, pokiaľ Bob tento jedinýkrát nedostane dvakrát viac mäsa, dali by ste Bobovi dvakrát viac mäsa. Predstava pravidla, ktoré doslova nemá výnimky, znie šialene prísne, ako výsledok myslenia uzavretej mysle fanatika, ktorý je natoľko posadnutý svojou jednou veľkou ideou, že nedokáže vnímať bohatstvo a zložitosť skutočného vesmíru.

Toto je tradičné obvinenie namierené voči vedcom – profesionálnym študentom bohatstva a zložitosti skutočného vesmíru. Pretože keď sa na vesmír naozaj pozriete, ukáže sa, že je podľa ľudských merítok šialene prísny v aplikovaní svojich pravidiel. Pokiaľ vieme, zatiaľ nenastalo jedno jediné porušenie zákona zachovania zotrvačnosti, od počiatku času až dodnes.

Niekedy – veľmi zriedkavo – pozorujeme domnelé porušenie našich modelov základných zákonov. Hoci naše vedecké modely vydržia generáciu alebo dve, nie sú stabilné v priebehu stáročí... ale nepredstavujte si, že toto robí samotný vesmír rozmarným. To by sme si miešali mapu s územím. Lebo keď sa prach usadí a stará teória je zvrhnutá, vysvitne, že vesmír sa vždy správal podľa nového zovšeobecnenia, ktoré sme objavili, ktoré je opäť absolútne všeobecné dokiaľ ľudské poznanie siaha. Keď sa objavilo, že newtonovská gravitácia je špeciálnym prípadom všeobecnej relativity, ukázalo sa, že všeobecná relativita riadila obeh Merkúra celé desaťročia predtým než o nej ľudia vedeli; a neskôr sa ukázalo, že všeobecná relativita riadila zrútenie hviezd celé miliardy rokov pred ľudstvom. To iba náš model sa mýlil – samotný zákon bol vždy absolútne nemenný – aspoň to hovorí náš nový model.

Môžem vyjadriť 80%-nú istotu, že hranica rýchlosti svetla vydrží najbližších stotisíc rokov, ale to neznamená, že si myslím, že hranica rýchlosti svetla platí iba v 80% prípadov, s občasnými výnimkami. Výrok, ktorému prisudzujem pravdepodobnosť 80% znie, že zákon o rýchlosti svetla je absolútne neporušiteľný všade v priestore a čase.

Jedným z dôvodov, prečo starovekí Gréci neobjavili vedu, je, že si neuvedomili, že na základe experimentov možno zovšeobecňovať. Gréckych filozofov zaujímali „normálne“ javy. Keby ste zostavili neprirodzený pokus, pravdepodobne by ste dostali „obludný“ výsledok, ktorý nemá žiaden vplyv na to, ako veci fungujú naozaj.

Takto teda ľudia snívajú, dokiaľ sa nenaučia lepšie; aké sú však tiché sny samotného vesmíru, ktoré sníval sám pre seba, dokiaľ sa mu neprisnili ľudia? Ak sa chcete naučiť rozmýšľať ako skutočnosť, potom je tu Tao:

Od samého začiatku
sa nestala jediná
nezvyčajná vec.

viliam@bur.sk