Viera ako uniforma

Preklad anglického článku "Belief as Attire". Autor: Eliezer Yudkowsky

Zatiaľ som opísal rozdiely medzi vierou ovplyvňujúcou očakávanie, vierou vo vieru, vyznávaním a fandením. Spomedzi týchto by sme mohli vieru ovplyvňujúcu očakávania nazvať „skutočná viera“ a ostatné formy „neskutočná viera“. Skutočná viera môže byť nesprávna alebo iracionálna, napríklad keď niekto naozaj očakáva, že modlitba vylieči jeho choré dieťa, ale o tých ostatných formách by sa dalo povedať, že to „vôbec nie je viera“.

Ďalšou formou neskutočnej viery je viera ako skupinová identifikácia – ako spôsob patrenia niekam. Robin Hanson používa ako výbornú metaforu nosenie nezvyčajného oblečenia, skupinovej uniformy, ako je kňazovo rúcho alebo židovská čiapočka, a ja to budem volať „viera ako uniforma“.

V pojmoch ľudsky reálnej psychológie, moslimovia, ktorí narazili lietadlom do World Trade Center, nepochybne vnímali sami seba ako hrdinov brániacich pravdu, spravodlivosť, a islamský spôsob života pred odpornými cudzími netvormi, ako vo filme Deň nezávislosti. Iba veľmi neskúsený kockáč, taký typ kockáča, ktorý netuší, ako svet vnímajú nekockáči, by toto povedal nahlas v krčme v Alabame. To jednoducho Američania nehovoria. Američania hovoria, že teroristi „nenávidia našu slobodu“ a že narazenie lietadlom do budovy je „zbabelý čin“. Nemôžete v jednej vete povedať slová „hrdinské sebaobetovanie“ a „samovražedný atentátnik“, ani len za účelom presného popisu, ako nepriatelia vnímajú svet. Samotná predstava odvahy a altruizmu samovražedného atentátnika je nepriateľská uniforma – je to zrejmé, lebo takto hovoria nepriatelia. Zbabelosť a sociopatia samovražedného atentátnika je americká uniforma. Žiadne úvodzovky nie sú dosť dobré, aby ste v nich mohli povedať, ako nepriateľ vníma svet; bolo by to ako ísť na Halloween prezlečený za nacistu.

Viera ako uniforma môže pomôcť vysvetliť, prečo sa ľudia dokážu zapáliť pre neskutočnú vieru. Samotná viera vo vieru alebo náboženské vyznávanie by mali problém vytvoriť skutočné, hlboké, mocné emocionálne účinky. Aspoň si to myslím; priznávam, že na toto nie som odborník. Ale zdá sa mi, že je to takto: Ľudia, ktorí prestali očakávať v súlade so svojím náboženstvom, môžu urobiť veľa preto, aby presvedčili sami seba, že sú zapálení, a toto zúfalstvo si možno pomýliť so zápalom. Ale nie je to ten istý oheň, ktorý mali ako deti.

Na druhej strane, pre človeka je veľmi ľahké skutočne, vášnivo, celou svojou bytosťou patriť do nejakej skupiny, fandiť svojmu obľúbenému športovému tímu. (Na tomto základe spočíva podvod s „republikánmi verzus demokratmi“ a podobné falošné dilemy v iných krajinách, ale to je téma na iný článok.) Stotožniť sa s nejakým kmeňom je veľmi silná emócia. Ľudia za ňu zomierajú. A keď sa raz ľudia stotožnia s nejakým kmeňom, budú vyslovovať názory, ktoré sú uniformou tohto kmeňa, s plnou vášňou zapadnutia do tohto kmeňa.


Z diskusie pod pôvodným článkom:

Robin Hanson:
Toto je možno mimoriadne ľahko identifikovateľná kategória skreslenia. Polož si otázku, či si hrdý na to, že ťa tvoj názor spája s nejakou skupinou, s ktorou chceš byť spájaný. Ak áno, zmenši svoju dôveru v tento názor.

viliam@bur.sk