Veda ako uniforma

Preklad anglického článku "Science as Attire". Autor: Eliezer Yudkowsky

Najprv si prečítajte: Falošné vysvetlenia, Viera ako uniforma

Upútavka na film X-Men obsahuje hlas, ktorý hovorí: „V každej ľudskej bytosti... sa nachádza genetický kód... pre mutáciu.“ Očividne môžete pomocou mutácie získať všemožné šikovné schopnosti. Mutantka Storm, napríklad, má schopnosť vrhať blesky.

Prosím ťa, drahý čitateľ, aby si zvážil biologické ústrojenstvo potrebné na generovanie elektriny; biologické adaptácie potrebné na zabránenie zraneniu vlastnou elektrinou; a kognitívne obvody potrebné na presne naladenú kontrolu bleskov. Keby sme v skutočnosti pozorovali nejaký organizmus, ktorý získal všetky tieto schopnosti v jednej generácii, ako výsledok mutácie, naprosto by to vyvrátilo neodarwinovský model prirodzeného výberu. Bolo by to horšie než nájsť skamenelého králika v predkambriu. Keby evolučná teória naozaj dokázala vysvetliť Storm, bola by schopná vysvetliť čokoľvek, a všetci dobre vieme, čo by z toho vyplývalo.

Komix X-Men používa pojmy ako „evolúcia“, „mutácia“ a „genetický kód“ iba na to, aby sa umiestnil do toho, čo považuje za vedecký literárny žáner. To, čo ma na tom najviac desí, je predstava, koľko ľudí, najmä v médiách, chápe vedu len ako literárny žáner.

Stretávam sa s ľuďmi, ktorí veľmi jednoznačne veria v evolúciu, a vysmievajú sa z hlúposti kreacionistov. A napriek tomu nemajú predstavu o tom, čo teória evolučnej biológie dovoľuje a zakazuje. Budú hovoriť o „ďalšom kroku v evolúcii ľudstva“, akoby sa sem prirodzený výber dostal podľa nejakého plánu. Alebo ešte horšie, budú hovoriť o niečom úplne mimo oblasti evolučnej biológie, napríklad o vylepšenom dizajne počítačových čipov, alebo o delení korporácií, alebo o ľuďoch, ktorí sa nahrajú do počítača, a budú toto volať „evolúcia“. Keby evolučná biológia mohla zahŕňať toto, mohla by zahŕňať všetko.

Pravdepodobne väčšina ľudí, ktorí veria v evolúciu, používa slovné spojenie „kvôli evolúcii“ pretože chcú byť súčasťou vedeckého davu – viera ako vedecká uniforma, ako keď nosíte laboratórny plášť. Keby vedecký dav namiesto toho používal frázu „kvôli inteligentnému dizajnu“, rovnako veselo by používali aj to – pre ich ovládače očakávania by v tom nebol žiaden rozdiel. Povedať „kvôli evolúcii“ namiesto „kvôli inteligentnému dizajnu“ pre nich nezakazuje Storm. Jediným účelom je pre nich identifikovať sa so skupinou.

Stretávam sa s ľuďmi, ktorí sú celkom ochotní baviť sa o myšlienke umelej inteligencie hlúpejšej než človek, alebo dokonca aj umelej inteligencie mierne múdrejšej než človek. Zoznámte ich s pojmom silne nadľudskej umelej inteligencie, a oni sa náhle rozhodnú, že je to „pseudoveda“. Nie je to preto, že by si mysleli, že majú teóriu inteligencie, ktorá im dovoľuje vypočítať teoretickú hornú hranicu sily optimalizačného procesu. Namiesto toho si spájajú silnú nadľudskú UI do literárneho žánra apokalyptickej literatúry; zatiaľ čo UI bežiaca v malej korporácii sa im spája s literárnym žánrom časopisu Wired. Nehovoria na základe modelu myslenia. Neuvedomujú si, že taký model potrebujú. Neuvedomujú si, že veda je o modeloch. Ich zdrvujúca kritika spočíva výlučne v porovnaní s apokalyptickou literatúrou, namiesto povedzme známych zákonov, ktoré zakazujú takýto výsledok. Chápu vedu iba ako literárny žáner, ako skupinu, do ktorej patria. Táto uniforma im nepripadá ako laboratórny plášť; nie je to ten futbalový tím, ktorému fandia.

Existuje nejaká časť vedy, na ktorú ste hrdí, že v ňu veríte, a napriek tomu tento názor nevyužívate pracovne? Mali by ste sa sami seba opýtať, ktoré budúce skúsenosti táto viera zakazuje, aby sa vám stali. To je suma toho, čo ste vstrebali a stalo sa to naozaj vašou súčasťou. Všetko ostatné sú pravdepodobne heslá a uniformy.

viliam@bur.sk