Ukotvenie a prispôsobenie

Preklad anglického článku "Anchoring and Adjustment". Autor: Eliezer Yudkowsky

Predstavte si, že pred vaším zrakom zatočím kolesom šťastia a vyjde číslo 65. Potom sa opýtam: Myslíte si, že percento afrických krajín, ktoré sú v OSN, je väčšie alebo menšie než toto číslo? Aké percento afrických krajín je podľa vás v OSN? Zamyslite sa nad týmito otázkami na chvíľu sami, ak chcete, ale prosím nepoužívajte Google.

Ďalej, skúste odhadnúť, počas 5 sekúnd, hodnotu nasledujúceho matematického výrazu. 5 sekúnd. Pripravení? Pozor... Štart!

1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8

Tversky and Kahneman (1974) zapisovali odhady pokusných osôb, ktoré videli na kolese šťastia rôzne čísla. Mediánový odhad osôb, ktoré videli na kolese číslo 65 bol 45%; mediánový odhad osôb, ktoré videli číslo 10 bol 25%.

Súčasná teória pre tento a podobné pokusy je, že pokusné osoby prijmú počiatočné neinformatívne číslo ako svoj štartový bod alebo kotvu; a potom sa prispôsobia smerom nahor alebo nadol od svojho počiatočného odhadu, kým nedosiahnu odpoveď, ktorá „znie prijateľne“; a potom sa prestanú prispôsobovať. Typickým výsledkom je nedostatočné prispôsobenie od kotvy – vzdialenejšie čísla by tiež mohli byť „prijateľné“, ale človek sa zastaví pri prvej prijateľne znejúcej odpovedi.

Podobne, študenti, ktorým ukážeme „1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8“ dávajú mediánový odhad 512, zatiaľ čo študenti, ktorým ukážeme „8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1“ dávajú mediánový odhad 2 250. Motivujúca hypotéza bola, že študenti skúsia vynásobiť (alebo odhadom skombinovať) prvých pár činiteľov a potom výsledok prispôsobia nahor. V oboch prípadoch bolo prispôsobenie nedostatočné, v porovnaní so skutočnou hodnotou 40 320, ale prvá množina odhadov bola omnoho nedostatočnejšia, pretože začínali z nižšej kotvy.

Tversky a Kahneman hlásia, že ponúknutie finančnej odmeny za presnosť nezmenšilo efekt ukotvenia.

Strack and Mussweiler (1997) sa pýtali na rok, kedy Einstein prvýkrát navštívil Spojené Štáty. Úplne neprijateľné kotvy ako 1215 alebo 1992 spôsobili rovnako veľký efekt ukotvenia ako prijateľnejšie kotvy ako 1905 alebo 1939.

Toto má zrejmé použitie napríklad pri dohadovaní o plate, alebo nákupe auta. Neradím vám, aby ste to zneužívali, ale aby ste si dali pozor na tých, čo chcú zneužiť vás.

A tiež: Všímajte si svoje vlastné myslenie a snažte sa všimnúť si, kedy prispôsobujete číslo pri hľadaní odhadu.

Pokusy o zbavenie sa skreslenia ukotvením sa vo všeobecnosti ukázali ako neúčinné. Odporučil by som tieto dva: Po prvé, ak vám pôvodný odhad pripadá neprijateľný, skúste ho úplne zahodiť a prísť s novým odhadom, a nie posúvať sa od kotvy. Ale toto samotné nemusí byť dostatočné – pokusné osoby, ktoré dostali pokyn vyhýbať sa ukotveniu, to naďalej robili (Quattrone a kol. 1981). Takže po druhé, aj keď ste vyskúšali tú prvú metódu, skúste ešte pomyslieť na kotvu v opačnom smere – kotvu, ktorá je očividne príliš malá alebo príliš veľká (ak tá prvá bola príliš veľká alebo príliš malá) – a chvíľku na nej zotrvajte.

viliam@bur.sk