Tajomné odpovede na tajomné otázky

Preklad anglického článku "Mysterious Answers to Mysterious Questions". Autor: Eliezer Yudkowsky

Predstavte si, že sa pozeráte na svoju ruku a neviete nič o bunkách, nič o biochémii, nič o DNA. Naučili ste sa čosi z anatómie pri pitve, takže viete, že vaša ruka obsahuje svaly; ale neviete, prečo sa svaly hýbu namiesto toho, aby iba ležali ako hlina. Vaša ruka je skrátka... vec... a z nejakého dôvodu sa hýbe podľa vašich rozhodnutí. Nie je to kúzlo?

„Živočíšne telo nefunguje ako termodynamický stroj … vedomie učí každého jednotlivca, že je do istej miery podriadený rozhodnutiam svojej vôle. Zdá sa teda, že pohyblivé tvory majú schopnosť okamžite vplývať na isté pohyblivé častice hmoty vo svojich telách silami, ktoré usmerňujú tieto častice, aby vykonali výsledný mechanický účinok... Pôsobenie živočíšneho alebo rastlinného života na hmotu je nekonečne ďaleko za hranicou akéhokoľvek doposiaľ podniknutého vedeckého bádania. Jeho schopnosť usmerňovania pohybov pohyblivých častíc, v každodenne pozorovanom zázraku našej ľudskej slobodnej vôle, i v raste generácie za generáciou rastlín z jediného semena, sa nekonečne odlišuje od ľubovoľného možného výsledku náhodného súbehu atómov... Moderní biológovia opäť začali čosi akceptovať, a je to princíp života.“
– Lord Kelvin

Toto bola teória vitalizmu; že tajomný rozdiel medzi živou a neživou hmotou vysvetľuje elan vital alebo vis vitalis. Elan vital napĺňal živú hmotu a spôsoboval, že sa hýbe tak, ako určuje vedomie. Elan vital sa zúčastňoval na chemických reakciách, ktoré púhe neživé častice nemohli podstúpiť – neskoršia Wöhlerova syntéza urey, zložky moču, bola veľkým úderom vitalistickej teórii, pretože ukázala, že púha chémia dokáže zopakovať produkt biológie.

Nazývať „elan vital“ vysvetlením, hoci aj falošným vysvetlením ako flogiston, pravdepodobne znamená brať ho príliš vážne. Fungoval v prvom rade ako zastavovač zvedavosti. Opýtali ste sa: „Prečo?“ a odpoveď znela: „Lebo elan vital!“

Keď ste povedali „Elan vital!“, znelo to, akoby ste vedeli, prečo sa vaša ruka hýbe. Mali ste v hlave malý kauzálny diagram, ktorý hovoril [„Elan vital!“] -> [ruka sa hýbe]. V skutočnosti ste však nevedeli o nič viac než predtým. Nevedeli ste napríklad povedať, či vaša ruka bude vytvárať teplo alebo pohlcovať teplo, pokiaľ ste si tento fakt už predtým nepozreli; ak nie, nevedeli ste ho predpovedať. Vaša zvedavosť vyzerala nasýtená, nebola však nakŕmená. Keďže môžete povedať: „Prečo? Lebo elan vital!“ na ľubovoľné možné pozorovanie, bolo to rovnaké dobré na vysvetlenie všetkých výsledkov, skrytá hypotéza maximálnej entropie, a tak ďalej.

Väčšie ponaučenie sa však skrýva za úctou vitalistov voči elan vital, ich ochota vyhlasovať ho za tajomstvo mimo všetku vedu. Pri stretnutí s drakom Neznámom, vitalisti nevytasili meče do útoku, ale podriadene sklonili hlavy. Boli hrdí na svoju nevedomosť, urobili z biológie posvätné tajomstvo, a preto boli neochotní vzdať sa svojej nevedomosti, keď indície začali klopať na dvere.

Tajomstvo Života bolo nekonečne ďaleko za hranicou vedy! Nie iba kúsok ďaleko, podotýkam, ale nekonečne daleko! Lord Kelvin bol iste mimoriadne emocionálne vzrušený z toho, že niečo nevedel.

Avšak nevedomosť existuje iba na mape, nie na území. Ak nerozumiem nejakému javu, je to fakt o mojom stave mysle, nie fakt o samotnom jave. Nejaký jav môže pripadať tajomný nejakej konkrétnej osobe. Neexistujú javy, ktoré sú tajomné sami osebe. Uctievať jav, pretože vyzerá tak zázračne tajomný, znamená uctievať svoju vlastnú nevedomosť.

Vitalizmus mal s flogistonom spoločnú chybu zabalenia tajomstva ako podstaty. Oheň bol tajomný, a teória flogistonu zabalila toto tajomstvo do tajomnej podstaty nazvanej „flogiston“. Život bol posvätným tajomstvom, a vitalizmus zabalil toto tajomstvo do tajomnej podstaty nazvanej „elan vital“. Ani jedno z toho nepomohlo modelu sústrediť hustotu pravdepodobnosti – urobiť niektoré výsledky ľahšie vysvetliteľnými než iné. Toto „vysvetlenie“ iba zabalilo otázku do malej tvrdej nepriehľadnej čiernej guličky.

V Molierovej komédii lekár vysvetľuje schopnosť uspávadla tým, že obsahuje „dormitívnu potenciu“. Ten istý princíp. Je chybou ľudskej psychológie, že keď sa stretneme s tajomným javom, skôr predpokladáme tajomné základné podstaty než zložitý proces za tým.

Ale ešte hlbšou chybou je predpokladať, že odpoveď môže byť tajomná. Ak sa nejaký jav zdá tajomný, je to fakt o našom stave poznania, nie fakt o samotnom jave. Vitalisti videli tajomnú medzeru vo svojich vedomostiach, tak predpokladali tajomnú vec, ktorá túto medzeru zaplnila. Keď tak robili, pomýlili si mapu s územím. Všetok zmätok existuje v mysli, nie v zabalených podstatách.

Toto je konečné a celkom všeobecné vysvetlenie, prečo sú v histórii ľudstva ľudia znovu a znovu šokovaní objavom, že neuveriteľne tajomná otázka má netajomnú odpoveď. Tajomnosť je vlastnosť otázok, nie odpovedí.

Preto nazývam teórie ako vitalizmus tajomnými odpoveďami na tajomné otázky.

Toto sú príznaky tajomných odpovedí na tajomné otázky:

  • Po prvé, vysvetlenie je zastavovačom zvedavosti, nie ovládačom očakávania.
  • Po druhé, hypotéza sa neskladá z pohyblivých častí – model nie je konkrétny zložitý mechanizmus, ale prázdna nehybná podstata či sila. Tajomná podstata alebo tajomná sila môže údajne byť tu alebo tam, spôsobiť toto alebo tamto; ale dôvod, prečo sa tajomná sila takto správa, je zahalený v nemennej prázdnote.
  • Po tretie, ti, čo ponúkajú toto vysvetlenie, opatrujú svoju nevedomosť; hovoria hrdo o tom, ako tento jav vzdoruje bežnej vede, alebo nie je ako púhe všedné javy.
  • Po štvrté, aj keď dostanete odpoveď, daný jav je stále tajomstvom a má takú istú zázračnú nevysvetliteľnosť ako mal predtým.

Z diskusie pod pôvodným článkom:

Roy Haddad:
Nemohlo by to byť čiastočne aj tým, že raní vedci podceňovali nakoľko sa kvalitatívne javy dajú odvodiť k kvantitatívnych? Ich omylom bol potom skôr sklon predpokladať, že kvalita sa nedá študovať, než samotná predpokladaná kvalita.

Keďže môžete povedať: „Prečo? Lebo elan vital!“ na ľubovoľné možné pozorovanie, bolo to rovnaké dobré na vysvetlenie všetkých výsledkov, skrytá hypotéza maximálnej entropie, a tak ďalej.

Ale predtým si povedal, že „Elan vital“ bol veľmi oslabený nejakou indíciou. Z tohto pohľadu by sa hypotéza dala formulovať ako: „mechanizmy živých procesov sú iného druhu ako mechanizmy neživých procesov, takže sa nebudú dať študovať pomocou chémie.“ To nie je pravda, ale nemyslím si, že je to úplne bezcenné ako hypotéza, keďže biochémia sa viditeľne odlišuje od anorganickej chémie.

Myslím si, že „elan vital“ dáva určitý zmysel, aj v modernom svetle. Väčšina reakcií v našom tele by neprebehla bez enzýmov, a enzýmy sú charakteristickou črtou života. Azda by sme teda mohli povedať, že „elan vital“ sú enzýmy! Napadá mi aspoň jeden experiment, ktorý by sa dal interpretovať ako dôkaz tohto: myslím, že išlo o kvasenie vykonané pomocou kvasinkového roztoku (žiadne živé kvasinky, ale boli tam ich enzýmy).

Eliezer Yudkowsky:
Hehe. Dobrá pripomienka! Každé učenie o tajomnosti, aj keby nepredpovedalo žiadne podrobnosti a množstvá, je v konečnom dôsledku zraniteľné tou jedinou skúsenosťou na svete, ktorú zakazuje – objavom vysvetlenia, ktoré nie je tajomné.

Eliezer Yudkowsky:
Ľudia s výhodou spätného pohľadu si neuvedomujú, ako rozumne vitalizmus znel vo svojej dobe, a presne to je dôvod, prečo idú navrhovať rovnaké vysvetlenie pre vedomie, ktoré im pripadá omnoho tajomnejšie než biológia, a preto potrebuje tajomné vysvetlenie. Vitalisti boli akurát hlúpi, že robili toľké cavyky s takým všedným javom ako biológia – vedomie je iné.

Toto je presne jedna z ciest, akými som sa blúdil, keď som bol ešte usilovným stúpencom tradičnej racionality, namiesto bayesiánskeho remesla. Dôvod na zamýšľanie sa, ako rozumne chyby zneli bez výhody spätného pohľadu, nie je ospravedlňovať ich, lebo to by znamenalo nepochopiť lekciu. Dôvod na zamýšľanie sa nad tým, ako rozumne zneli, je uvedomiť si, že nie všetko, čo znie rozumne, je dobrý nápad; musíte byť prísny na veci ako prinášanie vyšších schopnosti predpovedať.

Vladimir M:
Úprimne, nakoľko priamo poznáte skutočné historické vitalistické teórie, nielen slamených panákov z tretej či štvrtej ruky okorenených pár vhodnými frázami, ako je uvedené aj v tomto článku?

Jeden z najhorších sklonov často viditeľných na LW je sklon mlátiť týchto smiešnych slamených panákov namiesto zápasenia so skutočnou zložitosťou histórie myšlienok. Áno, historické vedecké teórie ako vitalizmus a flogiston boli falzifikované, ale zhadzovať ľudí, ktorí ich pred stáročiami zastávali, ako blbcov, ktorí sa snažili uctievať otázky namiesto vysvetľovania, je čistá arogantná nevedomosť.

Ešte aj samotný článok uvádza príklady, kde vitalizmus (čiže jeho silná verzia) dával konkrétne predpovede, ktoré mohli byť falzifikované, a ktoré naozaj boli falzifikované Woehlerovými pokusmi. Ďalšia oblasť, kde (slabší) vitalizmus dával falzifikovateľné predpovede, bola otázka spontánneho vzniku mikroorganizmov (a plesní atď.). Práve vitalistický model motivoval Pasteurove pokusy, ktoré ukazali, že takýto vznik sa nekoná a že sterilizované veci zostanú také, keď sú uzavreté.

Áno, samozrejme, dnes vieme viac než všetci títo ľudia, ale zhadzovať ich je rovnako hlúpe ako ísť na prvácky seminár teórie relativity a potom sa vysmievať, že Galileo a Newton boli nevedomí idioti.

Pre tých, čo sa zaujímajú o skutočnú históriu vitalizmu, nielen o slamených panákov, tu je pekný článok.

viliam@bur.sk