Preklady stránky LessWrong.com

Originál: "The Bottom Line"

Autor: Eliezer Yudkowsky

Spodný riadok

V aukcii sú dve zapečatené krabice, krabica A a krabica B. Práve jedna z týchto krabíc obsahuje vzácny diamant. Existujú všelijaké príznaky a znamenia naznačujúce, či daná krabica obsahuje diamant; ja však o žiadnom z nich neviem, že by bolo celkom spoľahlivé. Napríklad na jednej krabici je modrá pečiatka, a ja viem, že krabice, ktoré obsahujú diamant, majú väčšiu šancu mať modrú pečiatku než prázdne krabice. Alebo jedna krabica má lesklý povrch a ja mám podozrenie – ale nie som si istý – že krabice s diamantom nebývajú lesklé.

Predpokladajme, že je tam chytrý rečník, ktorý drží hárok papiera a hovorí majiteľom krabice A a krabice B: „Vydražte si moje služby, a ktorý vás získa moje služby, za toho budem argumentovať, že jeho krabica obsahuje diamant, takže za tú krabicu dostane vyššiu cenu.“ Takže majitelia krabíc dražia, a majiteľ krabice B ponúkne viac, čím získa služby chytrého rečníka.

Chytrý rečník si začne organizovať myšlienky. Najprv napíše: „A preto, krabica B obsahuje diamant!“ na spodok svojho hárku papiera. Potom na vrch papiera napíše: „Krabica B má na sebe modrú pečiatku,“ a pod to: „Krabica A je lesklá,“ a ešte: „Krabica B je ľahšia než krabica A,“ a tak ďalej, pre mnohé ďalšie príznaky a znamenia; avšak chytrý rečník ignoruje všetky znamenia, ktoré by mohli svedčiť v prospech krabice A. Nakoniec chytrý rečník príde za mnou a prečíta mi zo svojho hárku papiera: „Krabica B má na sebe modrú pečiatku, a krabica A je lesklá,“ a tak ďalej, až kým sa dostane k: „A preto, krabica B obsahuje diamant!“

Zvážte však: Vo chvíli, keď chytrý diskutér napísal svoj záver, vo chvíli, keď atrament vsiakol do jeho hárku papiera, previazanosť indíciami medzi týmto fyzickým atramentom a fyzickými krabicami bola pevne daná.

Možno vám pomôže predstaviť si množinu svetov – Everettove vetvy alebo Tegmarkove duplikáty – v ktorých je nejaká objektívna frekvencia, s ktorou krabica A alebo krabica B obsahuje diamant. Podobne je nejaká objektívna frekvencia v rámci podmnožiny „svety s lesklou krabicou A“, kde krabica B obsahuje diamant; a nejaká objektívna frekvencia v „svetoch s lesklou krabicou A a krabicou B s modrou pečiatkou,“ kde krabica B obsahuje diamant.

Atrament na papieri je sformovaný do čudných tvarov a kriviek, ktoré vyzerajú ako text: „A preto, krabica B obsahuje diamant.“ Keby ste boli gramotný anglicky hovoriaci človek, mohlo by vás to popliesť a mohli by ste si myslieť, že takto pokrútený atrament nejako znamená, že krabica B obsahuje diamant. Pokusné osoby, ktoré majú za úlohu povedať farbu na vytlačenom obrázku a dostanú obrázok „zelená“, často povedia „zelená“ namiesto „červená“. Pomáha byť negramotný, vtedy vás nemýli tvar atramentu.

Pre nás je dôležitou stránkou veci jej previazanosť s inými vecami. Vezmime si opäť tú množinu svetov, Everettových vetiev alebo Tegmarkových duplikátov. Vo chvíli, keď všetci chytrí rečníci vo všetkých svetoch umiestnia atrament na spodok svojho papiera – predpokladajme, že je to v jednej chvíli – pevne tým určili koreláciu atramentu s krabicami. Chytrý rečník píše nezmizíkovateľným perom; atrament sa už nezmení. Krabice sa už nezmenia. V podmnožine svetov, kde atrament hovorí „A preto, krabica B obsahuje diamant,“je už pevne dané nejaké percento svetov, kde krabica A obsahuje diamant. A to sa nezmení bez ohľadu na to, čo sa dopíše na prázdne riadky nad tým.

Takže indíciová previazanosť atramentu je pevne daná a ponechávam na vás, aby ste sa rozhodli, aká môže byť. Možno majitelia krabíc, ktorí veria, že sa v ich prospech dá zostaviť lepší argument, sú ochotnejší prenajať si reklamu; možno majitelia krabíc, ktorí sa boja svojej nedostatočnosti, dražia vyššie. Ak majitelia krabíc sami nerozumejú príznakom a znameniam, potom bude atrament naprosto nepreviazaný s obsahmi krabíc, hoci vám môže povedať niečo o majiteľových financiách a dražiacich zvykoch.

Teraz si predstavte, že iný človek je úprimne zvedavý, a najprv si na papier napíše všetky odlišné príznaky oboch krabíc, potom aplikuje svoje poznanie a zákony pravdepodobnosti, a napíše naspodok: „Preto odhadujem s pravdepodobnosťou 85%, že krabica B obsahuje diamant.“ Čoho indíciou je tento nápis? Keď skúmam reťaz príčiny a následku vedúcu k tomuto fyzickému atramentu na fyzickom papieri, zisťujem, že reťaz kauzality sa vinie cez všetky príznaky a znamenia krabíc, a závisí od týchto príznakov; vo svetoch s odlišnými príznakmi je naspodku papiera napísaná iná pravdepodobnosť.

Preto je písmo zvedavého výskumníka previazané s príznakmi a znameniami a s obsahom krabíc, zatiaľ čo písmo chytrého rečníka je indíciou iba toho, ktorý majiteľ mu v dražbe ponúkol viac. Toto je veľký rozdiel vo význame atramentu, hoci ten, kto hlúpo nahlas prečíta tvar atramentu, si môže myslieť, že napísané slová znejú podobne.

Vaša efektivita ako racionalistu je daný tým, ktorý algoritmus naozaj napíše spodný riadok vašich myšlienok. Ak vaše auto vydáva pri brzdení kovové škrípajúce zvuky, ale vy nie ste ochotný čeliť finančným nákladom na opravu bŕzd, môžete sa rozhodnúť hľadať dôvody, prečo vaše auto netreba opraviť. Ale skutočné percento vás, ktoré prežije v Everettových vetvách alebo Tegmarkových svetoch – ktoré použijeme na opis vaše efektivity ako racionalistu – je dané algoritmom, ktorý rozhodne, pre ktorý záver budete hľadať argumenty. V tomto prípade je skutočný algoritmus: „Nikdy neopravuj nič drahé.“ Ak je to dobrý algoritmus, fajn; ak je to zlý algoritmus, smola. Argumenty, ktoré dopíšete potom, nad spodný riadok, nezmenia nič žiadnym smerom.

Dodatok: Toto je myslené ako varovanie proti vášmu vlastnému uvažovaniu, nie ako Úplne Všeobecný Protiargument proti záverom, ktoré sa vám nepáčia. Pretože povedať „Môj oponent je chytrý rečník“ je chytrý argument, ak je vaším cieľom zachovať si všetky názory, ktoré ste mali na začiatku. Najchytrejší rečník na svete môže poukázať na to, že slnko svieti, a predsa bude naďalej deň. Viac na túto tému v článku Filtrovaná indícia

viliam@bur.sk