Spätný pohľad znehodnocuje vedu

Preklad anglického článku "Hindsight Devalues Science". Autor: Eliezer Yudkowsky

Tento výňatok z Meyersovej knihy Skúmanie sociálnej psychológie sa oplatí prečítať celý. Cullen Murphy, redaktor The Atlantic, povedal, že spoločenské vedy neprinášajú „žiadne myšlienky či závery, ktoré by sa nedali nájsť v [hociktorej] encyklopédii citátov... Deň za dňom sociológovia idú do sveta. Deň za dňom zisťujú, že správanie ľudí je viacmenej také, ako by ste čakali.“

Samozrejme, celé toto „čakanie“ je spätný pohľad. (Skreslenie spätného pohľadu: Osoby, ktoré poznajú správnu odpoveď na otázku, pripisujú omnoho väčšiu pravdepodobnosť tomu, že „by boli“ uhádli túto odpoveď, v porovnaní s osobami, ktoré musia hádať bez poznanie správnej odpovede.)

Historik Arthur Schlesinger, Jr. zavrhol vedecké štúdie skúseností vojakov z 2. svetovej vojny ako „nemotornú ukážku“ zdravého rozumu. Napríklad:

  1. Vojaci s vyšším vzdelaním mali väčšie problémy prispôsobiť sa než menej vzdelaní vojaci. (Intelektuáli boli menej pripravení na bojový stres než ľudia z ulice.)
  2. Vojaci z juhu USA zvládali horúce podnebie South Sea Island lepšie než vojaci zo severu USA. (Južania sú viac zvyknutí na horúce počasie.)
  3. Bieli vojaci sa viac snažili byť povýšení na poddôstojníkov než čierni vojaci. (Roky útlaku majú dopad na motiváciu k úspechu.)
  4. Černosi z juhu dávali prednosť bielym dôstojníkom z juhu pred bielymi dôstojníkmi zo severu (pretože dôstojníci z juhu mali väčšiu skúsenosť a zručnosť v interakcii s černochmi).
  5. Kým trvali boje, vojaci viac túžili po návrate domov, než keď vojna skončila. (Počas boja vojaci vedeli, že sú v smrteľnom nebezpečenstve.)

Koľko z týchto zistení si myslíte, že by ste boli vedeli predpovedať? 3 z 5? 4 z 5? Sú tam prípady, kde by ste boli predpovedali opak – kde by váš model dostal zásah? Na chvíľku sa zamyslite, než budete pokračovať...

V tejto ukážke (od Paula Lazarsfelda prostredníctvom Meyersa) boli všetky horeuvedené zistenia opakom toho, čo sa naozaj zistilo. Koľkokrát ste si mysleli, že váš model dostal zásah? Koľkokrát ste priznali, že by ste sa boli mýlili? Tak taký dobrý bol váš model skutočnosti. Miera vašej sily racionalistu je vaša schopnosť byť viac prekvapený fikciou než skutočnosťou.

Samozrejme, pokiaľ som výsledky neotočil ešte raz. Čo si myslíte?

Máte pocit, že vaše myšlienkové postupy v tejto chvíli, keď naozaj neviete správnu odpoveď, sú iné než myšlienkové procesy, ktoré ste použili na racionalizovanie ľubovoľnej strany „správnej“ odpovede?

Daphna Baratz dal vysokoškolákom dvojice domnelých zistení, jedno pravdivé („Počas prosperity ľudia míňajú väčšie percento svojho príjmu než počas krízy“) a jedno, ktoré bolo opakom pravdy. V oboch prípadoch študenti ohodnotili údajné zistenie ako to, čo „by boli predpovedali“. Dokonalý štandardný omyl spätného pohľadu.

Ktorý vedie ľudí k záveru, že nepotrebujeme vedu, pretože by to všetko „boli predpovedali“.

(Presne tak, ako by ste boli predpovedali, však?)

Spätný pohľad nás vedie k systematickému podceňovaniu prekvapivosti vedeckých zistení, najmä objavov, ktorým rozumieme – tých, ktoré nám pripadajú skutočné, ktoré si vieme spätne napasovať do svojich modelov sveta. Ak sa vyznáte v neurológii alebo fyzike a čítate si novinky z tejto oblasti, pravdepodobne podceňujete aj prekvapivosť zistení v týchto oblastiach. Toto neférovo znehodnocuje príspevok výskumníkov; a čo je horšie, zabraňuje vám to všimnúť si, keď vidíte indíciu, ktorá nezapadá do toho, čo by ste naozaj boli očakávali.

Musíme vynaložiť vedomé úsilie na to, aby sme boli dostatočne šokovaní.


Z diskusie pod pôvodným článkom:

Robin Hanson:
Tieto príklady potvrdzujú prínos častých kalibračných testov, kde pripisujeme pravdepodobnosti odpovediam a potom kontrolujeme tieto odpovede, aby sme našli chyby v kalibrácii. Mohol by niekto vytvoriť webovú stránku, kde by sme to mohli robiť pravidelne? Stačí zhromaždiť veľký zoznam otázok ako sú tie horeuvedené, otázok s pravdivými odpoveďami, kde máme intuíciu ohľadom možnej odpovede, a potom by sme na tie otázky odpovedali s pravdepodobnosťami, a potom by nám to ukázalo graf kalibrácie pre posledných X otázok. Áno, pozbierať dobré otázky by bola väčšina práce.

viliam@bur.sk