Rozmýšľaj ako skutočnosť

Preklad anglického článku "Think Like Reality". Autor: Eliezer Yudkowsky

Vždy, keď počujem niekoho opisovať kvantovú fyziku ako „divnú“ – vždy, keď počujem niekoho plakať nad tajomným účinkom pozorovania na pozorované, alebo nad čudesnou existenciou nelokálnych korelácií, alebo nad neuveriteľnou nemožnosťou poznania polohy a hybnosti zároveň – pomyslím si: Tento človek nikdy nebude rozumieť fyzike bez ohľadu na to, koľko kníh prečíta.

Skutočnosť tu bola dávno predtým, než ste sa ukázali vy. Neurážajte ju škaredými menami ako „čudesná“ alebo „neuveriteľná“. Tento vesmír šíril komplexné amplitúdy konfiguračným priestorom desať miliárd rokov predtým, než sa na Zemi zjavil život. Kvantová fyzika nie je „divná“. Vy ste divní. Vy máte absolútne čudesnú predstavu, že skutočnosť by sa mala skladať z malých biliardových guličiek odrážajúcich sa od seba, zatiaľ čo skutočnosť je úplne normálny oblak komplexných amplitúd v konfiguračnom priestore. To je váš problém, nie problém skutočnosti, a vy ste ten, kto by sa mal zmeniť.

Ľudské intuície vytvorila evolúcia, a evolúcia je lacný trik. Ten istý optimalizačný proces, ktorý postavil vašu sietnicu naopak a potom musel viesť optický kábel cez vaše zorné pole, navrhol aj váš vizuálny systém, aby spracovával stále objekty odrážajúce sa v troch priestorových rozmeroch, pretože sa to hodilo na sledovanie tigrov. Avšak „tiger“ je iba presakujúce povrchné zovšeobecnenie – tigre vznikali postupne v priebehu evolúcie, a nie sú navzájom absolútne rovnaké. Keď zídete na základnú úroveň, na tú úroveň, kde sú zákony stabilné, globálne a bez výnimiek, nie sú tam žiadne tigre. V skutočnosti tam nie sú žiadne stále objekty odrážajúce sa v troch priestorových rozmeroch. Vyrovnajte sa s tým.

Nazývať skutočnosť „divnou“ vás udržiava v názore, ktorý sa už ukázal ako mylný. Teória pravdepodobnosti nám hovorí, že prekvapenie je mierou zlej hypotézy; ak je model konzistentne hlúpy – konzistentne naráža na udalosti, ktorým pripisuje nízke pravdepodobnosti – potom je načase tento model zahodiť. Dobrý model vykresľuje skutočnosť ako normálnu, nie divnú; dobrý model pripisuje vysokú pravdepodobnosť tomu, čo je naozaj. Intuícia je iba iné meno pre model: zlé intuície sú skutočnosťou šokované, dobré intuície cítia, že skutočnosť je prirodzená. Potrebujete si prispôsobiť intuície, aby vám vesmír pripadal normálny. Potrebujete myslieť ako skutočnosť.

Tento cieľový stav sa nedá vynútiť násilím. Bolo by zbytočné predstierať, že vám kvantová fyzika pripadá prirodzená, keď v skutočnosti vám pripadá čudná. To by akurát znamenalo popierať svoj zmätok, nie byť menej zmätený. Ale takisto vás bude brzdiť, keď si budete stále myslieť: Aké čudesné! Míňať emocionálnu energiu na nedôverčivosť je plytvanie časom, ktorý ste mohli použiť na aktualizáciu. Opakovane vás to vrhá späť do rámca starého nesprávneho pohľadu. Živí to váš pocit oprávneného rozhorčenia nad tým, že sa vám skutočnosť opovažuje protirečiť.

Tento problém sa netýka iba fyziky. Už ste sa niekedy pristihli, ako hovoríte veci typu: „Jednoducho nerozumiem, ako fyzik s PhD môže veriť v astrológiu?“ Nuž, ak doslova nerozumiete, to naznačuje problém vo vašom modeli ľudskej psychológie. Možno ste rozhorčený – chcete vyjadriť silné morálne odsúdenie. Ale ak doslova nerozumiete, potom vám vaše rozhorčenie bráni zmieriť sa so skutočnosťou. Nemalo by byť ťažké predstaviť si, ako fyzik s PhD začal veriť v astrológiu. Ľudia kompartmentalizujú, a to stačí.

Ja sa snažím vyhýbať fráze: „Jednoducho nerozumiem, ako...“ pri vyjadrovaní rozhorčenia. Ak naozaj nerozumiem, potom je môj model prekvapený faktmi, a mal by som ho zahodiť a nájsť si lepší model.

Prekvapenie existuje na mape, nie na území. Neexistujú prekvapujúce fakty, iba modely, ktoré sú faktmi prekvapené. To isté sa týka označovania faktov slovami ako „čudesný“, „neuveriteľný“, „nečakaný“, „zvláštny“, „nenormálny“ alebo „divný“. Keď zbadáte, že vás pokúša takáto nálepka, môže byť rozumné overiť si, či tento údajný fakt je naozaj faktom. Ale ak kontrola tento fakt potvrdí, potom problém nie je vo fakte, ale vo vás.


Z diskusie pod pôvodným článkom:

Eliezer Yudkowsky:
Nuž, hlavná lekcia, ktorú som sa dnes naučil, znie:

Nikdy nepoužívaj kvantovú mechaniku ako príklad niečoho.

Mohol som hovoriť o relativite, o miešaní priestoru a času, ktoré odporuje našim intuíciám, o zakrivenej metrike časopriestoru, ale nie, musel som povedať „kvantové“.

viliam@bur.sk