Preklady stránky LessWrong.com

Originál: "We Change Our Minds Less Often Than We Think"

Autor: Eliezer Yudkowsky

Svoje názory meníme zriedkavejšie, než si myslíme

„Počas posledných pár rokov sme diskrétne oslovovali kolegov, ktorí stáli pred voľbou medzi ponukami práce, a žiadali sme ich o odhad pravdepodobnosti, že si vyberú tú alebo onú prácu. Priemerná istota predpovedanej voľby bola skromných 66%, ale iba 1 z 24 respondentov si vybral možnosť, ktorej pôvodne priradil nižšiu pravdepodobnosť, z čoho vychádza celková miera presnosti 96%.“

- Dale Griffin a Amos Tversky, „Zvažovanie indície a determinanty istoty.“ (Kognitívna psychológia, 24, str. 411-435.)

Keď som prvýkrát čítal uvedené slová – 1. augusta 2003, asi o tretej popoludní – zmenili môj spôsob myslenia. Uvedomil som si, že akonáhle viem uhádnuť, aká bude moja odpoveď – akonáhle viem priradiť vyššiu pravdepodobnosť rozhodnutiu sa jedným smerom oproti druhému – potom som sa, s najväčšou pravdepodobnosťou, už rozhodol. Svoje názory meníme zriedkavejšie než si myslíme. Väčšinu času by sme dokázali uhádnuť svoju vlastnú odpoveď do pol sekundy po počutí otázky.

Ako rýchlo uplynie tento nepovšimnutý okamih, keď ešte nevieme uhádnuť, aká bude naša odpoveď; to malé okno príležitosti, aby inteligencia konala. V otázkach výberu, ako aj v otázkach faktu.

Princíp spodného riadku je, že iba skutočné príčiny vašich názorov určujú vašu efektivitu ako racionalistu. Akonáhle je váš názor pevne daný, žiadne množstvo argumentov nezmení jeho pravdivostnú hodnotu; akonáhle je vaše rozhodnutie pevne dané, žiadne množstvo argumentov nezmení jeho dôsledky.

Možno si myslíte, že môžete dôjsť k názoru alebo rozhodnutiu pomocou nerozumných prostriedkov, potom ho skúsite zdôvodniť, a keď zistíte, že ho nedokážete zdôvodniť, odmietnete ho.

Lenže my svoje názory meníme zriedkavejšie – omnoho zriedkavejšie – než si myslíme.

Som si istý, že si dokážete spomenúť aspoň na jednu okolnosť vo svojom živote, keď ste zmenili názor. To dokáže každý. Ale čo všetky tie okolnosti vo vašom živote, keď ste svoj názor nezmenili? Sú aj tie dostupné vo vašom heuristickom odhade vlastnej kompetencie?

Uprostred skreslenia spätného pohľadu, falošnej kauzality, pozitívneho skreslenia, ukotvovania, atď atď, a najmä obávaného sklonu potvrdzovať, akonáhle sa raz nejaká myšlienka dostane do vašej hlavy, pravdepodobne tam aj zostane.

viliam@bur.sk