Márnosť emergencie

Preklad anglického článku "The Futility of Emergence". Autor: Eliezer Yudkowsky

Najprv si prečítajte: Viera vo vieru, Falošné vysvetlenia, Falošná kauzalita, Tajomné odpovede na tajomné otázky

Zlyhania flogistonu a vitalizmuhistorickým spätným pohľadom. Odvážim sa ísť s kožou na trh a pomenovať nejakú súčasnú teóriu, ktorú považujem za analogicky pomýlenú?

Menujem emergenciu alebo emergentné javy – zvyčajne definované ako štúdium systémov, ktorých správanie na vyššej úrovni vzniká alebo „sa vynára“ z interakcie mnohých prvkov na nižšej úrovni. (Wikipédia: „spontánny vznik makroskopických vlastností a štruktúr zložitých systémov, ktoré nie je ľahké odvodiť z vlastností ich zložiek“.) Doslovne vzaté, tento popis sedí na každý jav v našom vesmíre nad úrovňou jednotlivých kvarkov, a to je časť problému. Predstavte si, že ukážete na krach burzy a poviete: „Toto nie je kvark!“ Znie vám to ako vysvetlenie? Nie? Potom by nemalo ani: „Je to emergentný jav!“

Je to podstatné meno „emergencia“, voči čomu protestujem, nie voči slovesu „vynárať sa“ [anglicky: „emerge“]. Nie je nič zlé na povedaní „X sa vynára z Y“, kde Y je nejaký konkrétny podrobný model s vnútornými pohyblivými časťami. „Vyplýva z“ je ďalšie legitímne slovné spojenie, ktoré znamená presne to isté: Gravitácia vyplýva zo zakrivenia časopriestoru, podľa konkrétneho matematického modelu všeobecnej relativity. Chémia vyplýva z interakcie medzi atómami, podľa konkrétneho modelu kvantovej elektrodynamiky.

Teraz si predstavte, že by som povedal, že gravitácia je vysvetlená „vyplývavosťou“ alebo že chémia je „vyplývavostný jav“, a tvrdil, že toto je moje vysvetlenie.

Slovné spojenie „vynára sa z“ je prijateľné rovnako ako „vyplýva z“ alebo „je spôsobené“ sú prijateľné, ak za týmto slovným spojením nasleduje nejaký konkrétny model, ktorý hodnotíme podľa jeho vlastných kvalít.

To však nie je spôsob, ako sa „emergencia“ bežne používa. „Emergencia“ sa bežne používa ako plnohodnotné vysvetlenie samo osebe.

Už si ani nepamätám, koľkokrát som som počul ľudí povedať napríklad: „Inteligencia je emergentný jav!“ akoby toto vysvetľovalo inteligenciu. Toto použitie spĺňa všetky body zoznamu pre tajomnú odpoveď na tajomnú otázku. Čo ste sa dozvedeli, keď si poviete, že inteligencia je „emergentná“? Nemôžete robiť žiadne nové predpovede. Neviete nič o správaní myslí v skutočnom svete, čo ste nevedeli predtým. Znie to, akoby ste verili v nový fakt, ale neočakávate žiadne odlišné výsledky. Vaša zvedavosť vyzerá nasýtená, nie však nakŕmená. Táto hypotéza nemá žiadne pohyblivé časti – nemá podrobný vnútorný model, ktorým sa dá pohybovať. Tí, ktorí ponúkajú hypotézu „emergencie“, vyznávajú svoju nevedomosť ohľadom vnútorných častí a sú na ňu hrdí; stavajú vedu „emergencie“ do protikladu k ostatným vedám všedných vecí.

A aj potom, čo dostanete odpoveď: „Prečo? Lebo emergencia!“, daný jav stále zostáva tajomný a má tú istú posvätnú nepreniknuteľnosť, ako mal na začiatku.

Zábavné cvičenie je vynechať prídavné meno „emergentný“ z každej vety, v ktorej sa nachádza, a pozrieť, či tá veta hovorí niečo iné.

  • Predtým: Ľudská inteligencia je emergentným výsledkom signalizácie neurónov.
  • Potom: Ľudská inteligencia je výsledkom signalizácie neurónov.
  • Predtým: Správanie kolónie mravcov je emergentným výsledkom interakcií mnohých jednotlivých mravcov.
  • Potom: Správanie kolónie mravcov je výsledkom interakcií mnohých jednotlivých mravcov.
  • Ešte lepšie: Kolónia sa skladá z mravcov. Dokážeme úspešne predpovedať niektoré vlastnosti správania kolónie použitím modelov, ktoré zahŕňajú iba jednotlivé mravce, bez globálnych premenných pre kolóniu, čo ukazuje, že rozumieme, ako toto správanie kolónie vzniká zo správania mravcov.

Ďalšie zábavné cvičenie je nahradiť slovo „emergentný“ slovom, ktoré ľudia pôvodne používali ako vysvetlenie pred vynálezom emergencie:

  • Predtým: Život je emergentný jav.
  • Potom: Život je zázračný jav.
  • Predtým: Ľudská inteligencia je emergentným výsledkom signalizácie neurónov.
  • Potom: Ľudská inteligencia je zázračným výsledkom signalizácie neurónov.

Nesprostredkuje vari každé tvrdenie celkom rovnaké množstvo vedomostí o správaní daného javu? Nezodpovedá vari každá hypotéza celkom rovnakej množine výsledkov?

Slovo „emergencia“ sa stalo veľmi obľúbené, rovnako ako slovo „zázrak“ bolo kedysi obľúbené. Slovo „emergencia“ má pre ľudskú psychológiu hlbokú príťažlivosť, z toho istého dôvodu. Slovo „emergencia“ je úžasne ľahkým vysvetlením, a znie to dobre, keď sa to povie; dáva vám posvätné tajomstvo, ktoré môžete uctievať. Emergencia je obľúbená, pretože je to odpadové jedlo pre zvedavosť. Pomocou emergencie dokážete vysvetliť čokoľvek, a presne to aj ľudia robia; lebo je to úžasný pocit vedieť vysvetliť veci. Ľudia sú stále ľuďmi, aj keď absolvujú pár hodín vedy na vysokej. Keď raz nájdu spôsob, ako sa striasť okov usadenej vedy, pustia sa do rovnakých machinácií ako ich predkovia, oblečú ich do literárneho žánra „vedy“, ale je to stále psychológia toho istého živočíšneho druhu.


Z diskusie pod pôvodným článkom:

Jadagul:
Eliezer, zvyčajne sa mi tvoje články páčia, ale s týmto nesúhlasím. Myslím si, že existuje aspoň jedna (a možno aj niekoľko) naozaj užitočná definícia slova emergencia.

Samozrejme platí (aspoň pre materialistu, ako som ja), že každý jav sa vynára z časticovej fyziky, a že v tomto zmysle môže byť označený za „emergentný“. Ale keby som sa ťa opýtal, prečo si napísal tento článok, neodpovedal by si: „Tak kvarky interagovali!“ Naše kauzálne modely sveta majú mnoho vrstiev medzi základnými časticami a vnímanými javmi. Emergencia označuje vzťah medzi javom a jeho bezprostrednou príčinou.

Predpokladajme, napríklad, že som na diaľnici a zaseknem sa v dopravnej zápche. Môžem sa čudovať, prečo je na ceste zápcha. Je možné, že je na to jednoduché priamočiare vysvetlenie: „O dva kilometre ďalej sa zrazilo desať áut, päť alebo šesť pruhov je zablokovaných.“ Samozrejme by sme vedeli ísť redukcionisticky omnoho ďalej aj ohľadom „prečo je tam zápcha“ aj „prečo havária spôsobuje dopravnú zápchu“, ale na tej pojmovej úrovni, kde pracujeme, je havária dostatočnou a úplnou odpoveďou. A preto táto dopravná zápcha nie je „emergentný“ jav; má jednu hlavnú identifikovateľnú príčinu.

Naopak, mnohé dopravné zápchy sa „skrátka stanú“. Prísne vzaté je predchádzajúca veta nepravdivá; zápchy nejako vznikajú. Ale nevieš ukázať na ich jednotlivú príčinu; vznikajú z lokálnych efektov miliónov lokálnych činov jednotlivých vodičov. Odstrániť ľubovoľný z týchto činov by neodstránilo zápchu; je to súhrnný produkt všetkých z nich. Takže ľudia hľadajúci vysvetlenie, prečo in trvá dve hodiny prejsť dvadsať kilometrov v špičke, sú naozaj frustrovaní, pretože im nemožno dať žiadne dobré vysvetlenie. A ľudia, ktorí chcú túto špičku vyriešiť, sú ešte frustrovanejší, lebo nie je žiaden dobrý koniec, z ktorého sa možno do tohto problému pustiť.

Takže emergencia, v tomto prípade, znamená, že jav má mnoho prepletených príčin, nie iba jednu či dve ľahko identifikovateľné hlavné príčiny. Ukazuje sa, samozrejme, že najzaujímavejšie javy sú emergentné (neemergentné javy sú z definície nudné, keďže ich príčiny sú priamočiare). Ale „emergencia“ je užitočná ako skratka pre „príčiny sú zložité a prepletené, a ja nemôžem vybrať jednu z nich a povedať ti: tu je to, kvôli tomuto sa to stalo“. Je dôležité nepliesť sa a nemyslieť si, že vysvetlenie, prečo niečomu nerozumieme, je to isté ako vysvetlenie danej veci. Ale dokiaľ si toto pamätáš, je to užitočná vec.

viliam@bur.sk