Burchov zákon

Preklad anglického článku "Burch's Law". Autor: Eliezer Yudkowsky

Greg Burch povedal:

„Myslím si, že ľudia majú právo byť hlúpi, a ak majú toto právo, trh bude reagovať tým, že im ponúkne toľko hlúposti, koľko sa len dá predať.“

Greg Burch hovoril o športových vozidlách (SUV), ktoré sú podľa neho veľmi zle vymyslené. Podotýkam, že Burch nepropagoval zákaz SUV. Nepropagoval dokonca ani reguláciu SUV. Burch si myslí, že ľudia majú právo byť hlúpi. Zároveň otvorene uznáva dôsledok tohto práva v skutočnom svete, ktorým je, že trh bude reagovať ponukou toľkej hlúposti, koľko sa len dá predať. Možno je Burch silný libertarián a považuje boj proti regulácii za jasne vyhraný bez ohľadu na následky, a preto mu je ľahšie pripustiť slabé stránky svojho postoja. Alebo je proste šikovný racionalista. V každom prípade, toto jeho pozorovanie krstím názvom Burchov zákon.

Burchov zákon je špeciálnym prípadom všeobecnejšieho pravidla: Ak vaša etika vyžaduje nejaký čin, to neznamená, že vesmír vám odpustí jeho dôsledky. Keby bol vesmír férový, tak ako súcitný človek, chápal by, že ste pre svoj čin mali závažné etické dôvody, a udelil by vám výnimku z bežného trestu. Sudca by váš skutok posúdil ako „odôvodnené zabitie“ namiesto „vraždy“ a nedostali by ste bežný rozsudok väzenia. Nuž, vesmír nie je férový a neudelí vám výnimku z dôsledkov. Poznáme fyzikálne rovnice dosť podrobne, aby sme vedeli, že sa v nich nenachádzajú veličiny odrážajúce etické úvahy.

Neposielame do väzenia výrobcov automobilov, hoci vyrobené autá celosvetovo zabijú každý rok približne 1,2 milióna ľudí. (Približne 2% celkových smrtí ročne na planéte.) Nie každý, kto zomrie pri automobilovej nehode, sa dobrovoľne rozhodol sadnúť si do auta. Do zoznamu obetí patria aj chodci. Patria tam malé deti, ktoré tam museli byť s krikom natlačené kvôli ceste do školy. Napriek tomu však stále vyrábame automobily, pretože sa skrátka ponáhľame. Ja proti tomuto rozhodnutiu ani nenamietam. Ja sám jazdím autom. Pointa je, že dôsledky sa nezmenia bez ohľadu na to, ako dobre znie dané etické zdôvodnenie. Ľudia, ktorí zomrú pri autonehode, sú stále mŕtvi. Môžeme zrušiť väzenie, ale nemôžeme zrušiť fyzikálne zákony.

Ľuďom sa príliš nedarí ani pri rušení zákonov ekonomiky. Ak majú ľudia právo byť hlúpi, trh bude reagovať tým, že im ponúkne toľko hlúposti, koľko sa len dá predať.

viliam@bur.sk