Vitajte!

Preklady z webovej stránky LessWrong.

Blog:
Koniec diskusie (8. 12. 2011)
Webové diskusie treba moderovať (14. 12. 2011)
Webové diskusie treba moderovať (2) (15. 12. 2011)
Ak diskutovať, tak o niečom (30. 12. 2011)
Programovanie hier v jazyku Java (7. 1. 2012)
Objektovo orientované programovanie (15. 1. 2012)
Ako v Jave otvoriť a zatvoriť okno (23. 1. 2012)
Ako neodkladať prácu (5. 2. 2012)
Leto v USA (5. 10. 2012)
Leto v USA (2) (16. 10. 2012)
Leto v USA (3) (18. 10. 2012)
Úvod do racionality (20. 10. 2012)
Leto v USA (4) (23. 10. 2012)
Leto v USA (5) (1. 12. 2012)
Kruhy v Jave (20. 6. 2013)
Kruhy v Jave na Android (26. 6. 2013)
Relax Bubbles 1.0 (2. 7. 2013)
Mýty ohľadom pomoci (14. 10. 2013)
Špongia 2013 (18. 10. 2013)
Špongia 2013 (2) (20. 10. 2013)
LessWrong Viedeň, 18. 1. 2014 (23. 2. 2014)
LessWrong Berlín, 11. - 13. 4. 2014 (15. 4. 2014)

Rôzne:

Java
programovací jazyk
Inkscape
voľne stiahnuteľný vektorový grafický editor
Reťazenie metód
návrhový vzor pri programovaní

viliam@bur.sk