Odčítanie do 100, bez prechodu cez desiatku

Príklady na stránke potrebujú JavaScript.

? - ? =